نظرسنجی از مشتريان
آگهي استخدام پارلاق
صفحه اصلی
(0)

فرم صحه گذاری طراحی

مشتري گرامي خواهشمند است پس از يک ماه استفاده از محصولات اين شرکت، نسبت به بررسي طراحي محصول يا محصولات تحويلي و عمليات صورت گرفته اقدام و نتيجه را به اين شرکت اعلام فرمائيد.

نام / سازمان:
  *
نام پروژه:
  *
کد پروژه:
طراحي محصولات:
مورد تایید می باشد
مورد تایید نمی باشد
  *
شرح موارد نامنطبق (اشكالات):
* فیلد اجباری
New Development by Vahid Nasiri