نظرسنجی از مشتريان
آگهي استخدام پارلاق
صفحه اصلی
(0)

رسیدگی به شکایات

مشتري گرامي در صورت نارضايتي از محصول خريداري شده، با تکميل قسمت زير ما را در ارائه خدمات و رسيدگي به شکايت شما ياري فرمائيد.

نام / سازمان:
  *
تاریخ خرید:
  *
نام و کد محصول:
  *
شماره فاکتور:
تاریخ فاکتور:
مشکل پیش آمده:
  *
مدارک پیوستی:
* فیلد اجباری
New Development by Vahid Nasiri