درباره ما

آقاي حميد آذرمي بنيانگذار شرکت پارلاق از سال ۱۳۴۴ با کوشش مستمر و جستجوی بی وقفه به ايجاد يک نهاد صنعتی پرداخت و توانست با ترکيب دانش و تجربه کسب شده از کار و تدريس رشته درودگري در هنرستانهاي ارومیه و استعدادهاي بالقوه و ذاتي بخش عمده ای از نيازهاي جامعه را با توليد تامين کند و در طي اين مسير پنجاه ساله موفقيتها و تنگناهايي را تجربه کرد که حاصل آن امروز تبديل به شرکت پارلاق ، توليد کننده مبلمان منزل و اداري گشته است

مشاهده بیشتر
درباره ما صفحه اصلی

اخبار و مقالات

مشاهده آرشیو
خبر سوم
‌خبر سوم

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

اخبار 98/04/04
خبر دوم
‌خبر دوم

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

98/04/04
خبر اول
‌خبر اول

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

اخبار 98/04/04